Tur til Sveits

Informasjon oppdatert 16.10.2023:

På grunn av for få påmeldte speidere ser vi oss dessverre nødt til å avlyse turen til Kandersteg i Sveits neste sommer. Med få speidere påmeldt mener vi det ikke blir riktig å bruke lederes tid til videre planlegging av turen, eller gruppas penger til finansiering av turen slik vi hadde planlagt.

Alle som har betalt inn depositum ved påmelding vil få pengene refundert ved å sende kontonummer og navn på speider det gjelder på mail til  kasserer.chaspeider@gmail.com
Vi håper å få til en ny mulighet for tur i 2026, og vil dessuten jobbe for å få med flest mulig speidere på landsleiren i 2025. Vi vil også begynne å se etter alternative opplegg for sommeren 2024, og vil vi komme tilbake med mer info etter hvert.
Dette var en kjedelig avgjørelse å ta, og vi vet det er speidere som vil bli veldig skuffet.  Dersom noen har spørsmål eller kommentarer er dere selvfølgelig veldig velkomne til å ta kontakt, enten på mail eller i forbindelse med troppsmøtet i kveld.

Informasjon oppdatert 2. oktober 2023:

Da har vi fått flere detaljer for turen til Sveits på plass. For å være sikker på at alle får informasjonen og tilbud om å være med, ber vi alle så fort som mulig bekrefte å ha mottatt og lest informasjon ved å svare på mail som blir sendt ut til foreldre til speidere i Tropp.

Legg merke til påmeldingsfrist for turen allerede 10.10!

Vi vil fly med SAS til og fra Milano, med en mellomlanding på Gardermoen. Fra Milano blir det buss fra flyplass til nærmeste togstasjon, og deretter tog til Kandersteg. Det blir overnatting i telt på speidersenteret i Kandersteg alle nettene, men mat vil spises på senteret. I løpet av første del av oktober må vi bekrefte antallet flybilletter til SAS, og dessuten betale første del av overnatting ved speidersenteret.

Reise-tidspunktene blir:

Avreise fra Værnes: 1. juli kl 06.40
Ankomst til Værnes: 8. juli kl 22.55

Bindende påmelding til turen må derfor gjøres så fort som mulig, siste frist er 10.10. Påmelding gjøres ved at prisen for flyreise og depositum på til sammen kr 4000,- betales til Speidergruppas konto 4202.34.66710 (Charlottenlund Speidergruppe) Merk betalingen med navn «Sveits» og navn på speider.  Merk at Vipps ikke skal brukes til denne betalingen. Ta kontakt om det vanskelig med denne innbetalingen på så kort varsel, så finner vi en alternativ løsning. Dersom noen ønsker å være med på oppholdet i Kandersteg men ordne egen reise, er innbetalingen nå kr 500. Merk betaingen «Sveits ikke fly» og navn på speider.

I løpet av våren vil det komme krav om betaling av siste del av turen. Dette blir rundt 8.000kr, slik at total pris på turen blir som tidligere skissert rundt 12.000kr (men vil avhenge av kronekurs og valg av aktiviteter i Sveits). Dugnadsinnsats fra foreldre og speidere for å skaffe penger til turen vil imidlertid kunne gjøre denne betalingen lavere. Vi planlegger foreldremøte for de som er meldt på tur Mandag 23.10 kl 19.00 (dette er en mandag etter tur, så det er ikke vanlig speidermøte).

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!

****

Informasjon oppdatert 15. september 2023:

Som det ble diskutert på foreldremøtet under «bli-kjent-dagen», så planlegges det utenlandstur for troppen og rover sommeren 2024. Vi vil reise til Sveits, og besøke Kandersteg International Scout Center (KISC). Dette er et av verdens største speider-senter, med historie helt tilbake til 20-tallet. I tillegg ligger det midt i et område med fantastisk natur – og tilbyr et bredt spekter av spennende aktiviteter.

 

Kandersteg International Scout Center chalet a wide shot
Kandersteg International Scout Center – bilde fra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kandersteg_International_Scout_Center_wide.jpg

Vi planlegger for tur uke 27, dvs ca 1-8 juli, men uke 26 (23-30 juni) er også et mulig alternativ. Nøyaktig datoer vil bli avklart i løpet av kort tid.

Under hele oppholdet vil vi bo på KISC, som er drevet av speidere. Mange av aktivitetene vi vil ha vil også være organisert av senteret, mens vi kan også planlegge egne aktiviteter og turer. Noen dager blir det aktiviteter for hele gruppa, mens andre dager kan det bli delt ut fra alder og ønsker. Senteret har både campingplass og overnatting innendørs i rom/sovesal – vi ser på begge alternativer, men overnatting i telt vil selvfølgelig gi en lavere pris.

Info om pris og påmelding

Prisen på en slik tur har desverre økt mye de i løpet av det siste året, på grunn av generell prisøkning (som har vært særlig stor på flyreiser) og svekket norsk krone. Budsjettet vi jobber med nå viser en pris på opphold, mat og aktiviteter på ca 7.000kr pr speider. Med flyreise til og fra (nærmeste flyplasser er Zurich og Milano) og buss/tog til Kandersteg blir sannsynligvis pris inkludert reiser ca 12.500kr. Det vil være en mulig å levere / hente speideren i Kandersteg om noen ønsker å kombinere turen med familie-ferie.  Vi vil dessuten prøve å få ned prisen ved hjelp av dugandsinnsats før turen og ved å søke om støtte/tilskudd. Dette ble allerede diskutert på foreldre-møtet under «bli-kjent-dagen», og vil bli tatt opp igjen på et eget foreldremøte om turen. Endelig pris for egenbetaling er derfor ikke satt ennå – og vil dessuten avhenge av foreldreinnsats.

For å kunne gå videre med planlegging trenger vi en bedre oversikt over hvor mange som det kan være aktuelt for å være med. Vi ber derfor de som kan tenke seg å bli med på turen melde interesse til troppen.charlottenlund@speiding.no innen søndag 24.9. Dette er altså ikke en bindende påmelding, det vil komme senere når vi har bedre oversikt over tid og pris, bare en måte for oss å få mer oversikt over interessen på.

Med et omtrentlig tall på antall påmeldte vil vi f.eks kunne hente inn konkrete tilbud på flyreiser. For de som melder interesse vil det da bli et nytt foreldremøte med mer info når dette er på plass. Da vil det også komme en frist for bindende påmelding (inkludert betaling av et depositum).

For mer informasjon om Kandersteg – og ikke minst mye inspirasjon – kan dere lese mer her: https://www.kisc.ch/

Andre turer / leire framover

Vi innser at turen som planlegges for sommeren 2024 er en tur det kan være vanskelig å være med på for mange. Det er en mye dyrere tur enn andre leire, for noen kan det være vanskelig å få sommerferie-planen til å gå opp med leir i juli, og det er en tur langt hjemmefra – særlig for speidere som ikke har vært på flere leire tidligere.

Samtidig som vi jobber med denne turen, har vi derfor fremmet forslag om ny utenlands-tur i 2028. Da vil vi kunne sette av penger fra gruppas budsjett hvert år framover, slik at egenbetalingen ved tur vil kunne bli langt lavere. Det betyr at speidere som ikke kan være med på tur nå, vil få en ny mulighet til å være med på en utenlandstur om de fortsetter å være aktive i gruppa. Vi håper det vil være en god motivasjon for speidere om vi framover kan få til en fast utenlandstur ca hvert 4. år.

Sommeren 2025 er det dessuten landsleir under planlegging. Denne blir på Gjøvik, og reisen blir da selvfølgelig vesentlig rimeligere enn utenlandstur. En landsleir er, etter verdensleir, et av de støreste arrangementene speiderne kan være med på! På grunn av korona har det ikke blitt arrangert en ordentlig landsleir siden 2017, og veldig mange av speiderne våre som er derfor for unge til å ha vært med på et slikt arrangement. Vi håper derfor flest mulig speidere vil være klare for å bli med på landsleir 5-12 juli 2025!