Rutiner for utgiftsrefusjon og bokføring i Charlottenlund Speidergruppe

Etter bruk av penger på vegne av speidergruppa:

  • Fyll ut refusjonsskjema som du finner digitalt i linken nederst på denne siden.
  • Summen må ALLTID stemme med kvitteringen. Ingen avrunding av sum er tillatt.
  • Skriv tydelig og gjerne del opp ting som har ulike opphav (f.eks. mat og utstyr går på to bilag istedenfor ett).
  • Merk bilaget med enhet
  • Kryss av for Aktivitet, Tur eller Utdanning. Dette hjelper på korrekt regnskapsføring
  • Legg ved kvitteringen, og det gjøres enklest ved å skanne bilaget med f.eks. Genius Scan. IKKE legg ved bilder.

Bilaget leveres på denne måten:

  •  Digitalt ved å sende epost med elektronisk skjema og skannet bilag til: kasserer.chaspeider@gmail.com

 

Det er også mulig å fylle inn skjemaet som ligger i bokhylla til høyre for postkassa inne på lokalet. Husk å legge ved kvitteringen når dere legger skjemaet i postkassen. Siden postkassen tømmes så sjelden må det sendes sms til kasserer for å få fortgang på refunderingen.

Merk at bilag må levers innen en kalendermåned etter dato på kvittering. Bilag innsendt etter dette vil ikke bli refundert.

 

Kasserer