Beverkolonien er for barn i 1.-2. klasse. Her er det fokus på vennskap og lek ute i naturen. De har fast møtedag på onsdager fra 17.30 til 19.00 og drar på noen dagsturer i halvåret.

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, rovere og speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Ledere i Bever

Vetle Tingleff

Leder i Bever