Kontingent 2024

22 juli, 2024 av Astrid Kornberg Bjørke

2024 er nå godt i gang, de første turene er gjennomført – og kontingenten for 2024 har dermed også hatt forfall. Kontingenten dekker aktiviteter i gruppa, og medlemsskap i speiderforbundet nasjonalt. Speiderne er da også dekt av forsikringene til speiderforbundet. Etter forfall av faktura kan speidere uten betalt medlemskap ikke kan være med på møter eller turer før medlemsskap er betalt – siden de da ikke er dekt av gjeldende forsikringer.  Men det er fortsatt en del speidere som står i systemet med ubetalt faktura (selv om dette nok kan skyldes litt treghet i systemet vårt for noen).

Vi ber dere derfor om å sjekke at dere har mottatt og betalt faktura for 2024. Hvis dere trenger betalings-info på nytt er det bare å ta kontakt så hjelper vi gjerne med dette.  Vi håper at ingen må slutte i speideren på grunn av økonomi. Hvis noen har problemer med å betale kontingenten kan vi nok finne en løsning. Ta kontakt med kasserer på mail kasserer.chaspeider@gmail.com. Eventuelt kan dere snakke med en leder i gruppa som kan ta dette videre til kasserer.